کارگاه بین المللی آموزشی تحریک طناب نخاعی برگزار می شود

کارگاه بین المللی آموزشی تحریک طناب نخاعی 24 و 25 تیرماه جاری در بیمارستان بین المللی (ولیعصر) تبریز با حضور دکتر علیرضا رحیمی و دکتر اریک بوشر برگزار می شود.
ادامه مطلب / جمعه 19 مرداد

2023 © All Rights Reserved | کلینیک تخصصی درد دکتر علیرضا رحیمی
Powered by Rouzbeh E-commerce