انجام prp روی زانوی قهرمان سابق وزنه برداری

پی آر پی روی زانوی قهرمان سابق وزنه برداری آسیا و جهان توسط دکتر علیرضا رحیمی انجام شد.
ادامه مطلب / سه شنبه 18 شهریور

انجام عمل بسته دیسک کمر بابک نهرین توسط دکتر علیرضا رحیمی

اجرای روز اول نمایش « نهنگ قنبر » به دلیل شدت گرفتن دیسک کمر بابک نهرین هنرمند طنزپزداز تبریزی ، بدون وی اجرا شد.
ادامه مطلب / شنبه 09 آذر

2023 © All Rights Reserved | کلینیک تخصصی درد دکتر علیرضا رحیمی
Powered by Rouzbeh E-commerce