آشنایی با ناهنجاری کف پای صاف

به کف پای صاف در اصطالح علمی والگوس فوت، Planus Pes و یا فلت فوت گفته میشود.
ادامه مطلب / یکشنبه 11 مهر

راه‌هایی برای پیشگیری از ضعیف شدن عضلات پا

« ضعف پا » به دلایل مختلفی اتفاق می افتد و اغلب نیازمند توجه بیشتری هستند.
ادامه مطلب / پنجشنبه 14 آذر

2023 © All Rights Reserved | کلینیک تخصصی درد دکتر علیرضا رحیمی
Powered by Rouzbeh E-commerce