دکتر #پرسش 006

پرسش و پاسخ پزشکی - 005
ادامه مطلب / جمعه 22 فروردین

دکتر #پرسش 005

عزیزی در رابطه با احساس درد شدید در ناحیه کمر و احساس ناراحتی در پهلوهای خواهرشان پرسش کرده اند.
ادامه مطلب / پنجشنبه 21 فروردین

دکتر #پرسش 004

عزیزی در خصوص درد زانو و پارگی مینیسک پرسش کرده‌اند.
ادامه مطلب / پنجشنبه 21 فروردین

دکتر #پرسش 003

عزیزی، در رابطه بااینکه چرا پای پدرشان بعد از تصادف جزئی با موتور بادکرده و هنوز بهبود نیافته است پرسش کرده‌اند.
ادامه مطلب / چهارشنبه 20 فروردین

دکتر #پرسش 002

عزیزی در رابطه بااینکه چرا چرخش کمر به سمت راست و چپ همراه با صدا است پرسش کرده‌اند.
ادامه مطلب / چهارشنبه 20 فروردین

دکتر #پرسش 001

دوست عزیزی در رابطه با انتقال درد دیسک کمر به پای راست پرسش کرده اند.
ادامه مطلب / چهارشنبه 20 فروردین

2023 © All Rights Reserved | کلینیک تخصصی درد دکتر علیرضا رحیمی
Powered by Rouzbeh E-commerce