ارسال در : یکشنبه 11 مهر ساعت 21:06

به کف پای صاف در اصطالح علمی والگوس فوت، Planus Pes و یا فلت فوت گفته میشود.

این ناهنجاری غالبا به افتادگی قوس های داخلی و عرضی همراه با چرخش خارجی مچ پا اطالق میشود. در اغلب موارد صاف بودن کف پا کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا است که متناسب با شدت درگیری میزان کاهش ارتفاع نیز متفاوت خواهد بود.

در این عارضه عضالت انگشتانی که مسئولیت خم کردن آنها را برعهده دارند فعالیتی ندارند و این باعث میشود که انگشتان توانایی خم شدن و ایجاد مقاومت را از دست بدهند.
در سنین 6 الی 8 سالگی این عارضه بصورت طبیعی وجود دارد و همزمان با شکل گیری ساختمان استخوانی از بین میرود، ولی اگر این حالت ادامه یابد ناهنجاری است و باید اقدام به اصالح شود.
عوامل زیر باعث ثبات قوس طولی پا میشوند:
- عوامل استخوانی مخصوصا شکل مفصل قاپی – ناوی
- رباط های حمایت کننده
- نیام کف پایی
- عضلات درون مفصلی بطور مستقیم و عضالت برون مفصلی بطور غیر مستقیم
عوامل کاهنده ارتفاع قوس طولی داخلی:
- چرخش درشت نی به سمت داخل
- دور شدن پا از خط وسط
انواع صافی کف پا از نظر علت شناسی:
- اکتسابی
- مادرزادی
انواع صافی کف پا از نظر اصالح پذیری:
- منعطف
- سخت
*** در آموزش های بعدی به بررسی کف پای منعطف و سخت و علت بوجود آمدن هر کدام خواهیم پرداخت.

لینک کوتاه : http://rahimi-pain.ir/fa/news/110


بهبودی بیمار با روش آندوسکوپی دیسک کمر 03

ادامه مطلب / چهارشنبه 24 خرداد

بهبودی بیمار با روش آندوسکوپی دیسک کمر 02

ادامه مطلب / شنبه 13 خرداد

بهبودی بیمار با روش آندوسکوپی دیسک کمر 01

ادامه مطلب / یکشنبه 07 خرداد

بهبودی بیماران مطب دکتر علیرضا رحیمی 70

ادامه مطلب / سه شنبه 25 مرداد

بهبودی بیماران مطب دکتر رحیمی 69

ادامه مطلب / جمعه 07 مرداد

بهبودی بیماران مطب دکتر رحیمی 68

ادامه مطلب / جمعه 17 تیر

دانلود اپلیکیشن دکتر رحیمی دریافت از مایکت
2024 © All Rights Reserved | دکتر علیرضا رحیمی ممقانی
Powered by Rouzbeh E-commerce