ارسال در : یکشنبه 11 مهر ساعت 21:06

به کف پای صاف در اصطالح علمی والگوس فوت، Planus Pes و یا فلت فوت گفته میشود.

این ناهنجاری غالبا به افتادگی قوس های داخلی و عرضی همراه با چرخش خارجی مچ پا اطالق میشود. در اغلب موارد صاف بودن کف پا کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا است که متناسب با شدت درگیری میزان کاهش ارتفاع نیز متفاوت خواهد بود.

در این عارضه عضالت انگشتانی که مسئولیت خم کردن آنها را برعهده دارند فعالیتی ندارند و این باعث میشود که انگشتان توانایی خم شدن و ایجاد مقاومت را از دست بدهند.
در سنین 6 الی 8 سالگی این عارضه بصورت طبیعی وجود دارد و همزمان با شکل گیری ساختمان استخوانی از بین میرود، ولی اگر این حالت ادامه یابد ناهنجاری است و باید اقدام به اصالح شود.
عوامل زیر باعث ثبات قوس طولی پا میشوند:
- عوامل استخوانی مخصوصا شکل مفصل قاپی – ناوی
- رباط های حمایت کننده
- نیام کف پایی
- عضلات درون مفصلی بطور مستقیم و عضالت برون مفصلی بطور غیر مستقیم
عوامل کاهنده ارتفاع قوس طولی داخلی:
- چرخش درشت نی به سمت داخل
- دور شدن پا از خط وسط
انواع صافی کف پا از نظر علت شناسی:
- اکتسابی
- مادرزادی
انواع صافی کف پا از نظر اصالح پذیری:
- منعطف
- سخت
*** در آموزش های بعدی به بررسی کف پای منعطف و سخت و علت بوجود آمدن هر کدام خواهیم پرداخت.

لینک کوتاه : http://rahimi-pain.ir/fa/news/110


بهبودی بیماران کلینیک دکتر علیرضا رحیمی 70

ادامه مطلب / سه شنبه 25 مرداد

بهبودی بیماران کلینیک دکتر رحیمی 69

ادامه مطلب / جمعه 07 مرداد

بهبودی بیماران کلینیک دکتر رحیمی 68

ادامه مطلب / جمعه 17 تیر

بهبودی بیماران کلینیک دکتر رحیمی 67

ادامه مطلب / پنجشنبه 09 تیر

بهبودی بیماران کلینیک دکتر رحیمی 66

ادامه مطلب / شنبه 04 تیر

آنچه گذشت 12

ادامه مطلب / پنجشنبه 02 تیر

2023 © All Rights Reserved | کلینیک تخصصی درد دکتر علیرضا رحیمی
Powered by Rouzbeh E-commerce